Представете си свят, изпъленен с Пукльовци - емпатични, заинтересовани и грижовни човешки същества.

Ние сме на мисия да предоставим на всяко дете, независимо от своята икономическа и социална среда, и специфична културна принадлежност, еднаква възможност да развиват своите социални и емоционални умения.

Какво децата споделят за Пукльовците?

https://caringers.com/bg

Какъв е проблемът?

Според изследване на социално-емоционалните умения сред ученици на възраст от 10 до 15 години, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2021 година, децата от по-благоприятна социално-икономическа среда проявяват значително по-високо ниво на развитие на своите социално-емоционални умения в сравнение със своите връстници, които не разполагат с такава среда. Въпреки това, всяка година научните доказателства се увеличават, показвайки, че социално-емоционалната интелигентност играе съществена роля за успеха и общото благополучие на човека през зряла възраст:
Standford University
Harvard University
Кариерен успех
75% от успеха на един човек в професионално отношение се дължи на притежаваните от него социални умения.
Колко успешен ще бъде един служител зависи на 85% от социалните умения, които притежава.
Queen's University
University College London
Реализация
73% от работодателите в бъдеще ще държат най-много на социалните умения на своите служители.
Благополучие
Доказахме положителна връзка между притежаваните социални умения и благополучието като възрастен.

Какво е нашето решение?

Дигитална образователна платформа, която възпитава в емпатия и загриженост най-малките ученици чрез ангажирането им в различни екипни игри и приобщаването им към социално-отговорна общност на Пукльовците.
Пукльовците бяха отличени със знак „Високи постижения в иновациите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.
Д-р Красимир Вълчев, Министърът на образованието, участва активно и играе с екип от ученици по време на турнир на Пукльовците.
Г-жа Мария Габриел, еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, официално открива един от турнирите на Пукльовците.
постигнато до
2024:
15 организирани
турнири
482 участващи
екипи
5263 достигнати
деца
214 включени
училища
63 покрити
градове
31 достигнати
села
9 подкрепени екологични
организации
10000 евро, дарени
за екологични каузи

Какъв е нашият обхват?

Св. София, най-престижното и успешно основно частно училище в България, се превърна в първата образователна институция, която осъзна потенциала и ценността, която нашата платформа носи. Те показаха колко много харесват Пукльовците като написаха специално стихотворение за тях. И не само това - организираха невероятно събитие, посветено на нас, за да изразят своето признание и благодарност. Историята, която съвместно написахме със Св. София, е чудесен пример за симбиозата, която може да се постигне, когато образователна институция срещне технологичен образователен стартъп!

Възможна ли е промяната?