За нас

Нашият екип си е поставил висока цел – да покажем, че съвременните технологии могат да постигнат това, за което са най-силно критикувани, а имено да стимулират директното общуване и взаимоотношения между децата и да ги учат на емпатия към себе си, другите и към света. И това не къде да е, а в училищна среда – там, където започва тяхното истинско социализиране.

Оперативен екип

Теодора Стаменова
Теодора Стаменова
Бизнес развитие и оперативен директор
Ива Груева
Ива Груева
Графичен дизайнер и художник, съосновател
д-р Ставрос Ставру
д-р Ставрос Ставру
Стратегичеко развитие, съосновател
Стефан Григоров
Стефан Григоров
Стратегическо развитие, съдружник

Експертен екип

доц. д-р Любка Алексиева
доц. д-р Любка Алексиева
Автор на одобрени от МОН учебни комплекти по математика, преподавател в Софийски университет
доц. д-р Анна Трошева
доц. д-р Анна Трошева
Автор на книгата „Играта и децата със специални образователни потребности“, преподавател в Софийски университет
aс. д-р Далия Ал-Халил
aс. д-р Далия Ал-Халил
Д-р по педагогика на обучението по български език и литература, писател, асистент в Софийски университет

ас. Людмила Зафирова
ас. Людмила Зафирова
Експерт в областта на методиката по обучението по природни и социални науки в начален етап, автор, асистент в Софийски университет
д-р Павлина Върбанова
д-р Павлина Върбанова
Създател на онлайн справочника за правопис, пунктуация и граматични правила в българския език „Как се пише?“